ЫРЫ АНЧЫЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Адыгнын адыжын , дыргаан база улежир. Соп чиир чилиглиинден, Соргулаар чаглыындан. Чопшээрел чок улус аннаар болза ап чораан боозун хавырып апаар болгаш хой туннуг акша торгаал толээр. Чанзы ырлаарда, Игил- хоомей сыгыт кууседирде. Okey google менен кыргызча таанышуу, мына кызык коргуло Принц Kg Праздник для мальчишек 23 февраля. Канчап ыглавас боор, Дээрбе арыынга кел чорумда дилги таваржып келгеш, хуулгаазын ыяжымны оорлап аппарды.

Добавил: Arakasa
Размер: 34.68 Mb
Скачали: 46419
Формат: ZIP архив

Уруглар Соок-Ирей, Харжыгаш база Хапчыгаш биле байырлажыыр. Тожунун алдызы чер аайы —биле база ылгалдыг.

Сценарий новогоднего праздника для детей старшей группе «Кышкы арганын тоолу»

Ынчалза-даа хортукке кээп душпедивис, а силернин байырлалынарда келдивис. Уруум харжыгаш, изиргени бердим. Дилги коргузуп берип турар. Слайдыда чуруктарын коргузуп турар.

Электронная тетрадь по литературному Азы мээн эштерим койгунактар денни корген чадавастар, олардан барып айтырып корейн! Оожум аялга-адаа-биле адыг моорлап келир Адыг: Теперь это мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят; в который я спешу с интересными идеями, хорошим настроением. Экии уругларымчаа-чыл-биле!

  ШТУЧКИ ДРЮЧКИ В ПРОВАНСЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Главные вкладки

All posts Posts by community Search Cancel. Физика 7 класс ФГОС. Хылдарны канчаар кадырып ап чорааныл? Санаа Владимир Кошкар-оолович 4. Решение текстовых задач по математике Экии уруглар, силерге чаа-чылдын байырында силер-биле кады ойнап-хоглээр дээш чедип келдим.

Поиск «сигишип жаткан кыз менен бала» |

Давно доказано, что каждый ребенок от рождения наделен огромным умственным потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность ребенку достигать больших высот в своем развитии. Палт дээш, Баарынга дегзин!

Куулар Алексей Кошкар-оолович Будун республикада Узун-Анчы деп ады алгаан, билдингир апарган анчыларнын бирээзи 5. Электронная тетрадь окружающий мир Соп чиир чилиглиинден, Соргулаар чаглыындан. Аанчылар крышага тыптып кээр мен, чылыг уеде дораан эрип каар мен.

Будуун аразынга бузурба, Чаадын алдынга чажырба! Как он хрупок и беззащитен, как нуждается в нашем участии.

Шончалай база Тыва болуу

Бо тыва национал хогжум херекселдеринден хундулуг черни игил деп санап турар. Ой, бир-ле черде шимээн дынналып тур, Хар-Кадай бо хуулгаазын ыяжын суруп чедип келген боор. Хогжум херекселдеринге ойнап ооренип алыннар, чоргаар, сагыш сеткилинер байлак болур уруглар.

  ВАСИЛИШИН СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Чыккылама соок душкен Чылгыр дош-даа хемни шыпкан Койгунчугаш бора тонун Ак он-биле солувуткан. Чарын, хуваанак анчы кижиге сезинчиг кылдыр дужуп, унер ай, хуну таарымча чок хире болза, аннаарын соксаткаш, оске хунче чылдырып алыр. Адыгнын адыжындыргаан база улежир.

Cкачать MP3: Тыва чаа ырылар — бесплатные новинки песен [ MP3сайт ]

Сайты образовательных учреждений Сайты пользователей Форумы. Долгандыр хоровод ойнаар бис. Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы.

Аннын кежинден идикти ,хаакты кылыр.